Op het gebruik van deze website (OnlineGokkenNederlanders.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

OnlineGokkenNederlanders.com streeft ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat OnlineGokkenNederlanders.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als en vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleendt. OnlineGokkenNederlanders.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen OnlineGokkenNederlanders.com en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

OnlineGokkenNederlanders.com garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan woorden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met OnlineGokkenNederlanders.com te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. OnlineGokkenNederlanders.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid on inhoud daarvan. OnlineGokkenNederlanders.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicatie en uitingen van OnlineGokkenNederlanders.com zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en NIET commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat OnlineGokkenNederlanders.com daar VOORAF uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.